KOŁO DANIEL
historia koła
władze
członkowie
łowiska
GOSPODARKA ŁOWIECKA
plany łowieckie
urządzenia łowieckie
POLOWANIA
terminy polowań zbiorowych
kalendarz łowiecki (terminy polowań)
kryteria odstrzału
fazy księżyca
SZACOWANIE SZKÓD
podstawa prawna
szacujący
pliki do pobrania
PRAWO ŁOWIECKIE
GWARA ŁOWIECKA
GALERIE
polowania zbiorowe
prace gospodarcze
inne
PRZYDATNE INFORMACJE
punkty wyłożenia książek ewidencji
punkty skupu zwierzyny
badania weterynaryjne
cenniki opłat za zwierzynę pobraną na użytek własny
zasady przystrzeliwania broni
TWÓRCZOŚĆ DZIADKA WŁADKA

 

 

 

KRYTERIA ODSTRZAŁU BYKÓW

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego

Klasa wieku

Poroże

rok życia

Opis poroża

Ocena

I klasa wieku

1 poroże

2 rok życia

 • szpicaki o długości tyk do 20 cm, • szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm do 30 cm, • szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm, oraz o tykach rozwidlonych i koronne

OXXX

2 poroże

3 rok życia

 • ósmaki nieregularne i poniżej tej formy, • ósmaki regularne, • byki powyżej regularnego ósmaka,

OXXX

3 i 4 poroże

4 – 5 rok życia

 • wszystkie byki niekoronne, • wszystkie byki jednostronnie koronne, • wszystkie byki obustronnie koronne

OXXX

II klasa wieku

5–9 poroże

6–10 rok życia

 • wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne • byki obustronnie koronne

O

XX

III klasa wieku

10 poroże i powyżej

11 rok życia i starsze

 • wszystkie byki bez względu na formę poroża

O


Ustalenia dodatkowe:
 1. Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.

 2. Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich.


=====================================================================

KRYTERIA ODSTRZAŁU ROGACZY

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału sarn - rogaczy

Klasa wieku

Poroże

rok życia

Opis parostków

Ocena

I klasa wieku1 poroże

2 rok życia

 • guzikarze, szpicaki, myłkusy a także widłaki o średniej długości tyk do 10 cm,

O

 • widłaki o średniej długości tyk powyżej 10 cm

X

 • szóstaki

XX2 poroże

3 rok życia

 • szóstaki nieregularne i poniżej tej formy

O

 • regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie do 250 g

X

 • regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie większej niż 250 g

XX

II klasa wieku3 poroże i starsze

4 rok życia i starsze

 • nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz regularne szóstaki o masie parostków poniżej 350 g oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny,

O

 • regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków od 350 g do 400 g,

X

 • regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków powyżej 400 g

XX

Ustalenia dodatkowe:

 1. Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy), w wieku od szóstego roku życia wzwyż, o masie trofeum ponad przeciętną (ustaloną dla okręgu)

 2. Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.

 3. Zaleca się oszczędzanie szpicaków o długości tyk powyżej długości łyżek.

 4. Przy ocenie prawidłowości odstrzału za odnogę uznaje się w I klasie wieku odrostek powyżej 1 cm, a w II klasie wieku – odrostek o długości powyżej 3 cm.

 5. Wyznaczając średnią masę parostków w II klasie wieku w danym okręgu należy pamiętać, iż poza średnią masą parostków w II klasie wieku, należy ustalić również wartość graniczną przy odstrzale kwalifikowanym na dwa punkty czerwone. Wartość ta musi być większa od średniej masy parostków w II klasie, a mniejsza od minimalnej masy parostków medalowych.

 6. Podawana masa parostków jest masą brutto (parostki z czaszką bez żuchwy).

 7. W przypadku uszkodzenia mechanicznego jednej tyki oceny dokonuje się na podstawie wyglądu drugiej zakładając, że tyka uszkodzona miała taki sam kształt (zasada ta dotyczy wszystkich samców zwierzyny płowej).