KOŁO DANIEL
historia koła
władze
członkowie
łowiska
GOSPODARKA ŁOWIECKA
plany łowieckie
urządzenia łowieckie
POLOWANIA
terminy polowań zbiorowych
kalendarz łowiecki (terminy polowań)
kryteria odstrzału
fazy księżyca
SZACOWANIE SZKÓD
podstawa prawna
szacujący
pliki do pobrania
PRAWO ŁOWIECKIE
GWARA ŁOWIECKA
GALERIE
polowania zbiorowe
prace gospodarcze
inne
PRZYDATNE INFORMACJE
punkty wyłożenia książek ewidencji
punkty skupu zwierzyny
badania weterynaryjne
cenniki opłat za zwierzynę pobraną na użytek własny
zasady przystrzeliwania broni
TWÓRCZOŚĆ DZIADKA WŁADKA

 

 

 

Terminy polowań:Jelenie szlachetne:


- byki

21.VIII  -  do końca II

- łanie

1.X  -  15.I

- cielęta

1.X  -  do końca IISarny:


- kozły

11.V  -  30.IX

- kozy i koźlęta

1.X  -  15.IDziki:


- odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki

przez cały rok

- lochy

15.VIII  -  15.I, a w okresie od dnia 1.I 2015 r. do dnia 31.XII 2016 r.:
 - od dnia 1.I do dnia 15.II oraz od dnia 15.V do dnia 31.XIIBorsuki

1.IX  -   30.XI

Tchórze i kuny (leśne i domowe)

1.IX  -   31.III

Lisy

1.VI  -  31.III, a na terenach obw. łowieckich, w których prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwyprzez cały rok

Norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze

przez cały rok

Piżmaki

11.VIII  -  15.IV

Zające szaraki i dzikie króliki

1.XI  -   31.XII

Bażanty koguty

1.X  -   do końca II

Kuropatwy

11.II  -   21.X

Kaczki krzyżówki, głowienki, czernice

15.VIII  -   21.XII

Gęsi zbożowe i białoczelne

1.IX  -   31.I (na terenie woj. lubuskiego)

Gęsi gęgawy

1.IX  -   15.I (na terenie woj. lubuskiego)

Łyski

15.VIII  -   21.XII

Gołębie grzywacze

15.VIII  -   30.XI

 
Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.